Dewastacja cmentarza żydowskiego w Mińsku Mazowieckim

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie wystosowała protest do Polskiej Grupy Energetycznej w sprawie prac prowadzonych na terenie cmentarza żydowskiego w Mińsku Mazowieckim. Z przeprowadzonej przez przedstawicieli Gminy Żydowskiej wizji lokalnej wynika, że został naruszony teren cmentarza. Anna Chipczyńska przewodnicząca Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie w liście z dnia 3 lutego zaapelowała do PGE i władz Mińska Mazowieckiego o natychmiastowe wstrzymanie prac, ponieważ na skutek prowadzonych tam robót budowlanych doszło do desakracji cmentarza.

Dziś o godz. 12 odbędzie się spotkanie w sprawie cmentarza w Mińsku Mazowieckim; władz samorządowych Mińska Mazowieckiego, Polskiej Grupy Energetycznej i Gminy Żydowskiej w Warszawie wraz z Naczelnym Rabinem Polski Michaelem Schudrichem.