Nowy koordynator na cmentarzu na Bródnie

Nad cmentarzem żydowskim na warszawskim Bródnie od początku lutego pieczę sprawuje Remigiusz Sosnowski – wybrany w otwartym konkursie nowy koordynator projektów i inwestycji aktualnie prowadzonych na terenie cmentarza.

Nowy koordynator był działaczem żydowskich organizacji młodzieżowych, prowadził warsztaty z zakresu żydowskiej sztuki i tradycji sepulkralnej, jest współtwórcą bazy danych i obrazów zebranych z ponad 100 tysięcy macew z prawie stu cmentarzy znajdujących się w Polsce – projekt ten był współfinansowany przez Gminę Wyznaniową Żydowską w Warszawie.

W chwili obecnej prowadzone są prace nad konstrukcją dwóch pawilonów z których jeden będzie pełnił funkcję wystawienniczo-biurową a drugi będzie mieścił kasę i węzeł sanitarny. W najbliższych dniach rozpocznie się również budowa nowego ogrodzenia od ulicy Rzeszowskiej prowadzona przez Fundację Rodziny Nissenbaumów, jest to ostatni odcinek, który pozwoli zamknąć obwód cmentarza, bez czego zabezpieczenie go byłoby niemożliwe.

Roboty budowlane powinny zakończyć się w maju a na przełomie maja i czerwca powinna zostać otwarta pierwsza wersja ekspozycji, która ze względu na niewielką kubaturę sali planowana jest w wersji wyświetlanej na ekranach – pozwoli nam to swobodnie i bez zbędnych nakładów rozbudowywać ją zarówno pod względem treści jak i wersji językowych. Docelowo powinna zawierać ona działy dotyczące historii cmentarza i życia jego fundatora, dzieje praskiej gminy, która przez lata działała równolegle do warszawskiej, opis działalności bractw pogrzebowych i rytuału związanego z pochówkiem.

W terenie zostanie stworzona na planszach wystawa przedstawiająca „studium dewastacji”, która nastąpiła na cmentarzach żydowskich w czasie ostatniej wojny światowej oraz po jej zakończeniu.

Opis obejmie również przykłady dewastacji z wcześniejszych okresów jak i niszczące czynniki przyrodnicze, które powodują nieustanną erozję nagrobków. Tłem do tej trasy edukacyjnej będzie sam cmentarz i to co się na nim znajduje.

Po otwarciu pawilonów i wystaw rozpocznie się wieloletni projekt podnoszenia i osadzania w warstwie żwiru złożonych obecnie jak domino macew. Pozwoli to nam na ich wyeksponowanie, odizolowanie od wilgotnego podłoża oraz odzyskanie zapisanych na nich danych, które często są tożsame z zawartymi w aktach stanu cywilnego a te jak wiadomo przepadły w Warszawie bezpowrotnie.