Oświadczenie

20 stycznia w Urzędzie Miasta w Sochaczewie odbyło się spotkanie poświęcone wspólnej akcji usuwania napisów na cmentarzu żydowskim w Sochaczewie. Wzięli w nim udział reprezentanci Gminy Miasto Sochaczew, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą oraz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

W nocy z 14 na 15 grudnia 2015 r. doszło do zniszczenia ohelu cadyków z rodziny Bornsteinów i pomnika ofiar Holokaustu na cmentarzu żydowskim w Sochaczewie. Nieznany sprawca namalował na nich antysemickie hasła. Od 15 grudnia postępowanie wyjaśniające w tej sprawie prowadzi prokuratura a także policja, która zabezpieczyła m.in. nagrania z miejskiego monitoringu wskazujące sylwetkę i wygląd prawdopodobnego sprawcy tego nagannego czynu.

Strony zgodnie ustaliły, że obraźliwe napisy zostaną usunięte, gdy tylko pozwoli na to pogoda, czyli przy dodatniej temperaturze, wczesną wiosną. Usunięciem napisów zajmą się wolontariusze, a prace będą wspomagane i współfinansowane Przez Gminę Wyznaniową Żydowską oraz HejtStop organizację pozarządową
zajmującą się walką z takimi zjawiskami jak hejt w Internecie i szerzenie nienawiści rasowej, kulturowej, religijnej w przestrzeni publicznej. Postanowiono też nawiązać współpracę w zakresie wspólnych działań edukacyjnych dotyczących zarówno historii polskich Żydów, jak i przeciwdziałaniu antysemityzmowi.

Strony pragną zdecydowanie podkreślić, że nie było, nie ma i nie będzie zgody na tak naganne zachowanie, jak czyn z 14 na 15 grudnia ub. roku. Należy ubolewać, że antysemickie hasła pojawiły się w miejscu, które powinno symbolizować ciszę, pojednanie i szacunek.

Anna Chipczyńska
Przewodnicząca  Zarządu
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie

Piotr Osiecki
Burmistrz Miasta Sochaczew