Oświadczenie

W dniu 4 lutego na zaproszenie Zastępcy Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki Krzysztofa Michalika odbyło się spotkanie mające na celu wyjaśnienie sytuacji związanej z naruszeniem przez firmę Elektra Lublin (podwykonawcy PGE) terenu cmentarza żydowskiego w Mińsku Mazowieckim. W spotkaniu wzięli udział przedstawicie Gminy Żydowskiej w Warszawie w tym Michael Schudrich – Naczelny Rabin Polski, Grażyna Majer – Członek Zarządu oraz przedstawiciele Urzędu Miasta,  PGE oraz firmy Elektra, działającej na zlecenie PGE.

Cmentarz Żydowski w Mińsku Mazowieckim jest wpisany do rejestru zabytków i wszelkie prace na jego terenie wymagają zgody zarówno stosownych organów jak i właściciela cmentarza, czyli Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Część cmentarza znajduje się w pasie ruchu drogowego. Jak ustalono w dniu 4 lutego  PGE i  jej podwykonawca prowadzili prace na terenie cmentarza żydowskiego, nie będącym częścią pasa ruchu drogowego. Firma Elektra Lublin bez zezwolenia właściciela terenu wprowadziła na cmentarz ciężki sprzęt oraz dokonała prac ziemnych uszkadzając jedną z kamiennych tablic – macewę.

Podczas spotkania ustalono, że:

1. Firma Elektra Lublin, podwykonawca PGE, która wywiozła z cmentarza wykopaną ziemię zobowiązała się do przywiezienia jej ponownie na teren cmentarza. Zobowiązała się również do rozsypania i przysypania przywiezionej ziemi nową ziemią, zgodnie z wytycznymi rabina Michaela Schudricha.

2. Władze Miasta Mińsk Mazowiecki umieszczą przy cmentarzu tablicę informacyjną przestawiającą przebieg jego historycznych granic.

3. Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie opracuje projekt punktów granicznych od strony ulicy wskazujących historyczne granice cmentarza wychodzące poza obecny teren, a  PGE SA w ramach zadośćuczynienia sfinansuje wykonanie wymienionych punktów granicznych. Gmina  Żydowska w Warszawie  ogrodzi teren cmentarza w 2016 roku.

4. Miasto Mińsk Mazowiecki deklaruje współpracę i udzielenie wszelkiej pomocy w celu zrealizowania projektu upamiętnienia historycznych granic cmentarza.