Pożegnanie

31 stycznia odszedł Błogosławionej Pamięci Mirosław Sawicki. Nauczyciel fizyk i wychowawca wielu pokoleń młodych ludzi. Współpracownik KOR i KSS KOR. W latach 1980 – 1989 członek władz krajowych sekcji oświaty NSZZ „Solidarność”. W latach 1981 – 1989 współorganizator i działacz konspiracyjnej oświaty niezależnej. Od 1990r w Ministerstwie Edukacji Narodowej jako dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego, podsekretarz stanu odpowiedzialny za reformę edukacji, następnie Minister Edukacji Narodowej (2004 – 2005). Był współautorem zmian polskiego systemu edukacji. W międzyczasie dyrektor i wicedyrektor CKE.

Członek kapituły nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”, zaproszony przez patronkę. Odznaczony medalem KEN oraz Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta.

W ramach prac kapituły nagrody im. Ireny Sendlerowej blisko współpracował z Warszawską Gminą Żydowską, która od kilku lat jest jednym z jej darczyńców.

Niech jego dusza wpleciona będzie w węzeł życia wiecznego.