Porządkowanie cmentarza – Abraham Ostrzega

W najbliższą niedzielę, 28 sierpnia Fundacja Dziedzictwa Kulturowego przeprowadzi kolejny etap Wielkiego Porządkowania Cmentarza Żydowskiego w Warszawie. Działania polegać będą na oczyszczeniu wyznaczonej części cmentarza z samosiejek, złamanych konarów drzew i nawarstwień roślinnych. Szczególną uwagę zwrócą na uporządkowanie części cmentarza, w której znajdują się realizacje artystyczne Abrahama Ostrzegi – wybitnego rzeźbiarza, autora grobowców i nagrobków, a także pomnika Mauzoleum Trzech Pisarzy.

Abraham Ostrzega zginął zamordowany przez Niemców w obozie zagłady w Treblince w 1942 r. W styczniu 2017 r. Zachęta Narodowa Galeria Sztuki oraz Fundacja Dziedzictwa Kulturowego przygotowują wystawę poświęcona pamięci Abrahama Ostrzegi.

Prace odbywać się będą pod nadzorem dyrekcji cmentarza oraz we współpracy z Wyznaniową Gminą Żydowską w Warszawie, Społecznym Komitetem Opieki nad Cmentarzami i Zabytkami Kultury Żydowskiej oraz Ochotniczym Hufcem Porządkowania Cmentarza Żydowskiego im. J. Rajnfelda.