Gmina w Cambridge

cambridge

27 października w Instytucie Studiów Polskich Uniwersytetu Cambridge odbyło się spotkanie wprowadzające w tematykę tożsamości i społeczności żydowskiej w dzisiejszej Polsce. Gminę Wyznaniową Żydowską w Warszawie reprezentowała Karolina Szykier-Koszucka, która zarysowała współczesną historię i sytuację polskich Żydów, opowiedziała o działalności organizacji żydowskich, a przede wszystkim o Gminie Żydowskiej oraz o obu Synagogach Gminy. „Próbujemy budować naszą przyszłość w oparciu o żydowską tożsamość, naszym wyzwaniem jest żyć żydowskim życiem, jesteśmy niewielką społecznością, ale jesteśmy społecznością”, mówiła.