ZGŁOŚ! Antysemityzm jest przestępstwem

11 grudnia odbyło się kolejne spotkanie z cyklu POROZMAWIAJMY O GMINIE. Tym razem poświęcone było problemowi antysemityzmu i antysemickich ataków oraz mowy nienawiści i temu, jak można na nie reagować, jak się bronić oraz prawom, jakie nam przysługują. Na spotkaniu zaprezentowany został nowy program Gminy, mający na celu monitorowanie, przeciwdziałanie i zwalczanie incydentów antysemickich oraz zapewnienie wsparcia ich ofiarom.

Antysemityzm jest przestępstwem. Jeśli widzisz lub słyszysz:

– przemoc lub groźby z powodu żydowskiego pochodzenia
– wykrzykiwanie antysemickich komentarzy na ulicy
– antysemickie graffiti na budynkach/cmentarzach
– wiadomości zawierające mowę nienawiści i antysemickie treści
– antysemickie wpisy na mediach społecznościowych

Jeśli zobaczysz podejrzane zachowanie lub przedmioty, np.

– filmowanie lub robienie zdjęć bez wyraźnego powodu
– pojedyncze osoby lub grupy wałęsające się w miejscach, należących do organizacji żydowskich (robienie notatek, obserwowanie wchodzących i wychodzących ludzi)
– Podejrzane pojazdy – często parkujące lub przejeżdżające obok miejsc należących do organizacji żydowskich
– Niecodzienne lub podejrzane pakunki lub torby
– Nietypowe pytania

DZIAŁAJ – NIE LEKCEWAŻ!

W nagłym wypadku zadzwoń na policję 112, a potem incydent zgłoś Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie monitoring@jewish.org.pl.

Pobierz ZGŁOSZENIE OTRZYMANIA TELEFONU Z POGRÓŻKAMI O PODŁOŻENIU BOMBY
Pobierz ZGŁOSZENIE OTRZYMYWANIA GRÓŹB I WYZWISK OTRZYMYWANYCH PRZEZ TELEFON
Pobierz ZGŁOSZENIE PRZESTĘPSTWA LUB INCYDENTU NA TLE NIENAWIŚCI