„Moja żydowska Warszawa”

Nakładem Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie ukazała się drukiem antologia tekstów „Moja Żydowska Warszawa” w wyborze, przekładzie i opracowaniu Anny Ciałowicz. Książka jest cennym źródłem informacji o przedwojennej Warszawie, przybliżając polskim czytelnikom teksty, które nie były dotychczas dostępne osobom nie posługującym się jidysz. W książce znajdziemy unikalne wspomnienia dotyczące warszawskich żydowskich miejsc, ale również wyimki z prasy żydowskiej, które obrazują przedwojenną Warszawę w całej rozciągłości jako żyjące miasto, a nie pomnik przeszłości. Książka na długo pozostanie jednym z cenniejszych źródeł poznawczych na temat przedwojennej Warszawy.

W tych dniach książka trafia do dystrybucji. Poniższa lista będzie dynamiczna, będziemy ją rozwijać.

– Księgarnia na Tłomackiem, Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie

– Księgarnia w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie

– Midrasz – księgarnia wysyłkowa

– Księgarnia Austeria, Kraków