Bezpieczeństwo społeczności żydowskich

Przewodnicząca Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie Anna Chipczyńska wzięła udział w spotkaniu, podczas którego zaprezentowano publikację ODHIR (Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka) OBWE poświęconą bezpieczeństwu społeczności żydowskich w Europie. „Podręcznik praktycznej wiedzy na temat zbrodni z nienawiści motywowanych antysemityzmem i zapewnienia bezpieczeństwa społecznościom żydowskim” zawiera rekomendowane przez ODHIR kroki, jakie powinny podjąć rządy państw Unii Europejskiej. Spotkanie odbyło się w niemieckim Bundestagu.

Publikację można przeczytać w języku angielskim i niemieckim na stronie OBWE.