Festiwal Żydowskie Motywy

„Trzynasty Międzynarodowy Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy uważam za otwarty”, powiedział Józef Hen, tym samym rozpoczęła się kolejna edycja festiwalu, którego Gmina jest partnerem już od 13 lat!

W tegorocznym programie znalazło się ponad 30 fabuł, dokumentów i krótkich metraży o tematyce żydowskiej z całego świata – m. in. z Izraela, Niemiec, Polski, Francji, Rumunii i USA. Pokazom festiwalowym towarzyszyły dyskusje z autorami filmów.

Gmina corocznie przyznaje nagrodę specjalną filmowi najlepiej obrazującemu współczesne życie żydowskie. W tym roku zdecydowaliśmy się nagrodzić mądry i zabawny film „Hummus!” Gratulacje dla reżysera filmu, Orena Rosenfelda.