75. rocznica likwidacji getta w Mińsku Mazowieckim

21 sierpnia 1942 r. w ramach „Akcji Reinchardt” Niemcy przystąpili do likwidacji Getta. W 75. rocznicę tamtych tragicznych wydarzeń mińszczanie uczcili pamięć zamordowanych Żydów. Główne uroczystości zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego oraz Gminę Wyznaniową Żydowską w Warszawie odbyły się 21 sierpnia 2017 o godz. 17:30 na cmentarzu żydowskim. Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich odmówił modlitwę „Kel Male Rachamim” i psalm 23. W raz z mieszkańcami modlili się także księża: Jerzy Mackiewicz, proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz Wojciech Lemański. Uczestnicy ceremonii otrzymali także karteczki z imionami i adresami zamordowanych mińskich Żydów, które odczytano w trakcie obchodów. Następnie złożono kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem na cmentarzu, a później przy Starym Rynku, gdzie także dokonano otwarcia wystawy „Krew piaskiem przysypano, ślady uprzątnięto”. Ostatnim punktem obchodów była projekcja w sali koncertowej Miejskiego Domu Kultury filmu przedstawiającego Miński Sztetl z 1936 roku.