Wolontariusze porządkują Cmentarz przy Okopowej

Przez ponad tydzień, do 24 sierpnia, międzynarodowa grupa wolontariuszy będzie porządkowała cmentarz przy Okopowej. Zapraszamy do włączenia się do prac!
Cmentarz jest porządkowany codziennie z wyjątkiem Szabatu w godz. 10:00 – 16:00, a w piątek 9:00 – 13:00.
Sprzątanie organizuje, przy współpracy z Gminą Żydowską w Warszawie, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, wolontariusze pracują w ramach organizacji Civil Service International, której polskim odziałem jest Stowarzyszenie Jeden Świat.