Przewodnik po Judaizmie dla policjantów

Zapraszamy do zapoznania się z treścią opublikowanego przez Gminę przewodnika, przybliżającego podstawy judaizmu. Powstanie publikacji było możliwe dzięki wsparciu finansowemu i merytorycznemu, udzielonemu nam przez CST – Community Security Trust.

„Przewodnik po Judaizmie dla policjantów” został określony przez ekspertów policji jako „bardzo interesujący, napisany dobrą polszczyzną, w logiczny, uporządkowany sposób przedstawiający podstawowe informacje istotne dla policjantów/tek i przełożonych”.

Podręcznik w wersji cyfrowej jest dostępny w tym miejscu.