Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” 

Ceremonia XI edycji Nagrody „Za naprawianie świata” odbyła się 27 października w Austriackim Forum Kultury. Po raz pierwszy w historii kapituła nagrody zdecydowała o wyróżnieniu dwojga laureatów: Jerzego Hamerskiego i Elżbiety Drygas, twórców Szkoły „Łejery” w Poznaniu. Wieloletnia praca wychowawcza, w której szkolny teatr jest codzienną nauką budowania relacji, empatii dla drugiego człowieka, szacunku dla inności, jest ich wspólnym dziełem. – W 1990 roku razem z Jerzym Hamerskim założyliśmy „szkołę, której nam zabrakło” – pisze Elżbieta Drygas i dodaje – Zajęcia teatralne stały się dla nas kluczem do dziecka. Przygotowanie spektakli teatralnych zawsze traktowałam jako środek, a nie cel. W kanonie łejerskiej klasyki znajdują się spektakle „Romeo i Żulia” (o konfrontacji zantagonizowanych grup społecznych), „Opera o Kolumbie” (o odkrywaniu wielokulturowości) czy „Pali się” (o pomocy i zrozumieniu).

Statuetkę w imieniu obojga laureatów odebrał Jerzy Hamerski – Elżbieta Drygas przebywa obecnie jako wolontariusza w Ulyankulu w Tanzanii. Tam pracuje w obozie dla uchodźców.

Laureaci otrzymali 15 tys. złotych. Kapituła wyróżniła ponadto dziewięcioro nauczycieli i nauczycielek: Marcina Bergiera, Bernadettę Białek, Magdalenę Bliźniak, Przemysława Fabjańskiego, Hannę Jastrzębską-Gzellę, Katarzynę Michalską, Adama Musiała, Jolantę Piekarską, Joannę Roszak.

Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” przyznawana jest nauczycielkom i nauczycielom, którzy uczą i wychowują w duchu dialogu, tolerancji oraz poszanowania dla innych. Pierwszych lauratów nagrody osobiście wybrała Irena Sendlerowa w 2006 roku. Program nagrody prowadzi Centrum Edukacji Obywatelskiej. W 2017 roku ceremonię Nagrody objął patronatem Rzecznik Praw Obywatelskich. Partnerami nagrody są Edukacyjna Fudnacja im. prof. R. Czerneckiego, Fundacja Signum, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie i program „Szkoła ucząca się”. W imieniu GWŻ udział w obradach brała Przewodnicząca Anna Chipczyńska.