Zwiedzanie cmentarzy żydowskich na Okopowej i Bródnie w dniu 1 listopada

1 listopada jest tradycyjnie dniem, kiedy nieodpłatnie udostępniamy zwiedzającym cmentarze żydowskie w Warszawie. Zapraszamy do ich odwiedzenia wraz z przewodnikami.

Cmentarz Żydowski na ul. Okopowej 
1 listopada 
9.00 – 16.00 kwesta na rzecz cmentarza
11.00 i 13.00 – zwiedzanie z Janem Jagielskim kierownikiem działu dokumentacji Dziedzictwa Żydowskiego ŻIH
2 listopada 
13.00 – zwiedzanie wraz z Janem Jagielskim oraz kwesta na rzecz cmentarza

Kwestę na Okopowej Organizuje Społeczny Komitet Opieki nad Cmentarzami i Zabytkami Kultury Żydowskiej.

 

Cmentarz Żydowski na Bródnie ul. św. Wincentego 15 (wejście od Ronda Żaba)

1 listopada

godz. 11.00 – zwiedzanie połączone z kwestą na rzecz cmentarza

Kwestę organizuje Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie.

 

Zebrane środki  zostaną przeznaczone na prace remontowo-konserwatorskie prowadzone na Cmentarzach.

O cmentarzach  żydowskich
Pierwsza wzmianka o żydowskim pochówku pojawia się na kartach Księgi Rodzaju, kiedy Abraham po śmierci swojej żony Sary, zakupił skrawek ziemi, aby ją w niej pochować (Księga Rodzaju 23:2-20). W tradycji żydowskiej cmentarz powstaje już w chwili nabycia działki z przeznaczeniem jej na cele grzebalne, to jest nabiera szczególnego statusu jeszcze przed pierwszym pochówkiem.
W judaizmie święte jest zarówno to, co duchowe, jak i to, co fizyczne. Dusza jest źródłem świętości, podczas gdy ciało jest naczyniem, które nosi w sobie świętość. Zgodnie z tradycją i prawem żydowskim ludzkie ciało pozostaje święte nawet po śmierci i jest takie aż do dnia zmartwychwstania. Dlatego kości tych, którzy odeszli, pozostają nienaruszalne. Tradycja mówi, że dusza i ciało pozostają połączone nawet po śmierci, więc jeżeli narusza się kości tu, na ziemi, to naruszony zostaje także spokój duszy w niebie.