Pramatka Sara- wykład Belli Szwarcman-Czarnoty

Serdecznie zapraszamy na wykład Belli Szwarcman-Czarnoty z cyklu matriarchinie – pramatki, poświęcony pramatce Lei . Wykład odbędzie się 14 listopada o godz. 18.00 w Austriackim Centrum Kultury Próżna 7/9.

Cykl wykładów odbywa się dzięki wsparciu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

Saraj, żona Abrama, stała się Sarą, żoną Abrahama i matką Izaaka. Jakie wydarzenia ukształtowały ją najmocniej jako pramatkę ludu Izraela? Czy cierpienie z powodu długotrwałej bezpłodności? Może była to konfrontacja z Hagar, matką Izmaela? Izaak nieomalże zginął z rąk swego ojca, złożony w ofierze, bez wiedzy Sary. Sara umarła. Czy z powodu owego “nieomalże” – jak sądzi Aviva Zornberg? A może ważne jest to, że została pochowana w grocie Machpela, w której potem spoczął jej mąż, syn i synowa, wnuk i jedna z jego żon – Lea?

fot. FB – Austriackiego Centrum Kultury