Życzenia z okazji Dnia Niepodległości wysłane do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Szanowny Panie Prezydencie,
 
Pragniemy złożyć Panu najserdeczniejsze życzenia z okazji Święta Niepodległości.
W naszych synagogach codziennie modlimy się za Polskę i pomyślność rządzących naszym krajem. 11 listopada słowa te nabierają jednak szczególnego znaczenia.
W domach modlitwy, podobnie jak przed II wojną światową w Wielkiej Synagodze
na Tłomackiem, wypowiadamy słowa napisane przez profesora Mojżesza Schorra:
Panie Wszechświata, który mocy i potęgi użyczasz narodom, pobłogosław najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, ochroń ją przed wszelką niedolą, spraw, aby była wielka i potężna, a wspaniały rozkwit stał się udziałem Jej i wszystkich obywateli. Ześlij, Boże, błogosławieństwo swoje na Prezydenta Państwa, na ciała ustawodawcze i wszystkich sterników Państwa.
Dziś, po kilkudziesięciu latach, przesłanie modlitwy nie straciło na aktualności. Jest ono bliskie sercu społeczności polskich Żydów.
Proszę przyjąć nasze najszczersze życzenia pomyślności w tym tak ważnym dla wszystkich obywateli Polski dniu.

Anna Chipczyńska

Przewodnicząca Zarządu

Gminy Wyznaniowej Żydowskiej  w Warszawie

Lesław Piszewski

Przewodniczący Zarządu

Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP