Robert Singer Dyrektor generalny Światowego Kongresu Żydów był gościem Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie

Robert Singer Dyrektor generalny, Światowego Kongresu Żydów (World Jewish Congress) kilkakrotnie odwiedzał naszą społeczność w czasie świąt Chanuki. 17 grudnia  spotkał się z przewodniczącą Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie Anną Chipczyńską. Spotkanie dotyczyło społeczności Gminy oraz programów edukacyjnych. Dyrektor generalny WJC  wraz z  przewodniczącą Gminy  i Premierem Piotrem Glińskim odwiedzili też Cmentarz Żydowski na  Okopowej. Robert Singer brał również udział w chanukowym spotkaniu społeczności Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.  Społeczność Gminy Żydowskiej otrzymała też prezent od Roberta Singera – jad do czytania Tory.

fot.: WJC, GWŻ