Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie na spotkaniu noworocznym Pary Prezydenckiej z przedstawicielami religii oraz mniejszości narodowych i etnicznych

Życzenia dla Polski w rok stulecia odzyskania niepodległości złożył Naczelny Rabin RP Michael Schudrich, do księgi życzeń wpisali się także wiceprzewodniczący gminy Lesław Piszewski i Rabin Stas Wojciechowicz. Rabin Oriel Zaretsky zaśpiewał modlitwę za Państwo Polskie.
Prezydent Andrzej Duda dziękował zebranym za możliwość spotkania w tak licznym gronie – przedstawicieli różnych związków wyznaniowych, Kościołów, narodów i grup etnicznych, „związanych jednym, najważniejszym elementem – wspólną Rzeczpospolita”. – Wielkim symbolem wspólnoty obywateli Rzeczypospolitej są polskie cmentarze wojenne. (…) Są tam groby z krzyżem i łacińskim, i prawosławnym, i z półksiężycem, i z gwiazdą Dawida. I ci żołnierze leżą obok siebie, tak jak walczyli razem” – powiedział.
Fot. Jakub Szymczuk Serwis fotograficzny Kancelarii Prezydenta RP