Wykład Belli Szwarcman – Czarnoty “Matriarchinie, czyli pramatki” – Rachela

Zapraszamy serdecznie na pierwszy w 2018 roku i ostatni z cyklu „Matriarchinie” wykład, który odbędzie się w najbliższy wtorek, 9 stycznia o godz. 18.00  w Austriackim Forum Kultury przy ul. Próżnej w Warszawie.

Cykl wykładów odbywa się dzięki wsparciu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

Rachela – symbol macierzyństwa

Pramatce Racheli nie było dane „łatwe” macierzyństwo. Podobnie jak Chana, matka proroka Samuela, rozpaczała z powodu swej bezpłodności, choć miała wsparcie kochającego męża.

Zmarła w połogu i nie została pochowana w Grocie Machpela wraz z innymi zasłużonymi dla ludu Izraela, ale do jej grobowca pielgrzymowały przez stulecia kobiety (nie tylko żydowskie). Została pochowana baDerech (przy drodze), żeby mogła błogosławić i wspierać.

Prorok Jeremiasz wspomina o niej jako o tej, która nie chce żadnej pociechy, dopóki wszystkie dzieci Izraela nie powrócą z wygnania.

 

Fot.: http://austria.org.pl/