List otwarty ambasadora Ronalda S. Laudera do obywateli Polski

W liście otwartym do obywateli Polski prezes Światowego Kongresu Żydów (World Jewish Congress) ambasador, Ronald S. Lauder oraz dyrektor generalny tej organizacji, Robert Singer wzywają do powrotu do współpracy i rozwoju wzajemnych relacji. Jako Przewodnicząca Gminy Żydowskiej w Warszawie podzielam stanowisko Światowego Kongresu Żydów o potrzebie dialogu między nami. Podtrzymywanie dobrych relacji nabiera szczególnego znaczenia właśnie dziś, w przededniu dwóch ważnych dla nas wszystkich rocznic: 50-tej rocznicy wydarzeń Marca 68’ i 75-tej rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. W ciągu ostatnich kilku tygodni padło wiele niepotrzebnych słów, bolesnych oskarżeń. Lecz w tych trudnych chwilach otrzymaliśmy także wsparcie od wielu naszych partnerów i osób, którym leżą na sercu dobre relacje polsko-żydowskie. Najważniejsza jest dla nas współpraca. Mam nadzieję, że będzie ona rozwijać się nie tylko na szczeblu międzyrządowym, ale także tutaj na miejscu w Polsce, między konstytucyjnymi organami państwa, samorządami oraz lokalnymi społecznościami.

Anna Chipczyńska
Przewodnicząca
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie