Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR)   przygotowały spotkanie w sprawie  bezpieczeństwa społeczności żydowskich w Polsce

Spotkanie organizowane przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) przy współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Komendą Główną Policji, Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie oraz Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce. Tematem spotkania jest bezpieczeństwo społeczności żydowskich w Polsce i na świecie.

W ostatnich latach śmiertelne ataki w Tuluzie, Brukseli, Paryżu, Kopenhadze, jak również przejawy antysemickiej przemocy przyczyniły się do powszechnego poczucia strachu i zagrożenia wśród społeczności żydowskich i ujawniły potrzebę zwiększonych wysiłków na rzecz przeciwdziałania antysemityzmowi.  Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) OBWE otrzymało mandat do wspierania państw uczestniczących OBWE w ich działaniach mających na celu przeciwdziałanie współczesnym przejawom antysemityzmu.

W 2014 roku, Deklaracja Rady Ministerialnej OBWE z Bazylei na temat: „Zwiększenia wysiłków na rzecz zwalczania antysemityzmu” wezwała ODIHR do oferowania państwom uczestniczącym najlepszych praktyk w zakresie walki z antysemityzmem.

W ramach kilkuletniego projektu finansowanego przez Rząd Federalny Niemiec zatytułowanego “Turning Words into Action to Address Anti-Semitism”, ODIHR opracował publikację zatytułowaną „Zrozumienie antysemickich przestępstw z nienawiści i zapewnienie bezpieczeństwa społecznościom żydowskim – praktyczny przewodnik”. Publikacja ta przedstawia praktyczne kroki jakie rządy we współpracy ze społecznościami żydowskimi mogą podjąć aby skuteczniej zapewniać bezpieczeństwo społecznościom żydowskim.