Skarga Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce, do którego należy Gmina Żydowska w Warszawie napisał skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie wypowiedzi ks. Henryka Zielińskiego w programie „Salon dziennikarski”.

Skarga do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
W audycji „Salon dziennikarski” wyemitowanej na antenie TVP Info dnia 24 lutego br. o godzinie 9:15 uczestnik programu ks. Henryk Zieliński wypowiedział następujący pogląd:

„To zupełnie inny system wartości, inna koncepcja prawdy. Dla nas prawda oznacza zgodność tego, co mówię z faktami. Dla Żyda prawda oznacza zgodność tego, co on mówi z dobrem przez niego pojętym. Jeśli Żyd jest religijny, to prawda oznacza coś czego Bóg chce. Jeśli jest to Żyd niereligijny, to prawda jest czymś subiektywnym, albo prawdą będzie to, co będzie służyło interesom Izraela. Żydzi mają taki swój gatunek literacki – hagada – często te opowieści nie mają nic wspólnego z faktami. Jeśli my zwracamy na to uwagę, że to nieprawda, to mamy takie reakcje, jakie mamy.”
Twierdzenie, że Żydów cechuje kłamstwo w sposób oczywisty łamie art. 18 p. 1 Ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji (Dz.U.2017.0.1414 t.j. – Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji z późniejszymi zmianami). Artykuł ten stanowi, że:

Art. 18. 1. Audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, w szczególności nie mogą zawierać treści nawołujących do nienawiści lub dyskryminujących ze względu na rasę, niepełnosprawność, płeć, wyznanie lub narodowość.
Tak samo złamało ten artykuł zachowanie prowadzącego tę audycję Michała Karnowskiego, który nie odniósł się do słów ks. Zielińskiego.

Wnosimy KRRiTV o ustosunkowanie się do słów ks. Zielińskiego oraz milczenia M. Karnowskiego, oraz o podjęcie działań, by uniemożliwić łamanie przez publiczne medium ustawy o KRRiTV dalsze obrażanie obywateli.