Antysemityzm – badanie Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Od 9 maja 2018, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) rozpocznie w całej Europie szeroko zakrojone badanie, którego celem jest poznanie opinii osób pochodzenia żydowskiego na temat zjawiska antysemityzmu. FRA interesują przemyślenia i doświadczenia osób w wieku powyżej 16 lat, które mieszkają w Polsce i uważają się za Żydów.

FRA zamierza wykorzystać zebrane dane, aby umożliwić Unii Europejskiej wypracowanie polityki w zakresie zwalczania zjawiska antysemityzmu w przyszłości i będzie zachęcać rządy poszczególnych krajów oraz społeczności żydowskie do podobnych działań. Jest to bardzo ważne przedsięwzięcie, dlatego sprawą kluczową jest, aby wzięło w nim udział jak najwięcej osób pochodzenia żydowskiego.

Rzadko mamy możliwość realnie przyczynić się do zwalczania antysemityzmu – wzięcie udziału w tym badaniu jest na to szansą. Swoimi poglądami będziecie mogli podzielić się już od 9 maja na stronie www.eurojews.eu.