10 czerwca odbyły się wybory do władz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie

10 czerwca odbyły się wybory do władz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

 
Do zarządu, przez członków, Gminy zostali wybrani:
 
 
Lesław Piszewski – Przewodniczący Zarządu
Anna Chipczyńska – Wiceprzewodnicząca Zarządu
Paweł Passini – Wiceprzewodniczący Zarządu
Anna Bakuła – Skarbnik
Anna Dodziuk – Członkini Zarządu
Grażyna Majer – Członkini Zarządu
Elżbieta Magenheim – Członkini Zarządu