Obozy letnie organizowane przez stowarzyszenie ASF

Każdego roku ASF organizacja współpracująca z Żydowskich Centrum Wolontariatu prowadzi rekrutację na obozy letnie (wolontariat krótkoterminowy), odbywające się w całej Europie, i w których udział mogą brać osoby w wieku 16+. Wolontariusze działają w organizacjach pozarządowych zajmujących się edukacją, wspieraniem lokalnych społeczności, współpracą z osobami z niepełnosprawnościami i z problemami psychicznymi, uchodźcami oraz walką z wykluczeniem społecznym.

W ramach wolontariatu krótkoterminowego, co roku, również na terenie Polski, odbywa się kilka obozów letnich, podczas których uczestnicy wspólnie pracują oraz dyskutują o kulturze pamięci, historii, społeczeństwie i polityce. Ważnym punktem projektów jest pielęgnacja żydowskich cmentarzy w Europie Środkowej i Wschodniej, praca w miejscach pamięci znajdujących się na terenie byłych obozów koncentracyjnych, w instytucjach edukacyjnych, a także wspólne spędzanie wolnego czasu. W tym roku ASF szuka jeszcze chętnych na obóz w Białymstoku.

Zasady rekrutacji i informacje o obozach znajdują się na stronie: https://www.asf-ev.de/polen/sommerlager

Akcja Znaku Pokuty/ Służby dla Pokoju (ASF) została założona przez przedstawicieli niemieckiego kościoła protestanckiego jako reakcja hierarchii na zawód wiernych wywołany postawą kościoła ewangelickiego w czasach nazistowskich. W 1958 roku na Synodzie Kościoła Ewangelickiego Niemiec, z inicjatywy jego prezesa – Lothara Kreyssiga – odczytano wezwanie do „Akcji Znaku Pokuty” będące radykalną reakcją na zobojętnienie części niemieckiego społeczeństwa wobec krzywd wyrządzonych przez hitlerowców innym narodom.