Wyrazy głębokiego współczucia dla Przewodniczącego Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie Lesława Piszewskiego