Wolontariusze z całego świata będą porządkować Cmentarz Żydowski przy Okopowej

Od 11 do 30 lipca międzynarodowa grupa wolontariuszy składająca się z 18 osób z dziesięciu krajów, w tym z Polski będzie porządkować Cmentarz Żydowski przy ul. Okopowej w Warszawie.  Prace porządkowe będą polegały głównie na oczyszczeniu najbardziej zarośniętej części cmentarza, czyli usuwaniu chwastów, złamanych konarów drzew i samosiejek. Wstępne uprzątnięcie cmentarza jest niezbędne, aby profesjonalni konserwatorzy oraz zwiedzający uzyskali dostęp do zabytkowych nagrobków. „Wszelkie pracę odbywać się będą pod nadzorem dyrekcji cmentarza oraz Warszawskiej Gminy Żydowskiej w Warszawie” poinformowała Anna Chipczyńska wiceprzewodnicząca  GWŻ. Wolontariusze poznają także miejsca związane z historią warszawskich Żydów. Ochotnicy z Czech, Rosji, Szwecji, Austrii, Finlandii, Czech, Hiszpanii, Meksyku, Armenii oraz Polski w ramach pobytu w Warszawie poznają także miejsca związane z historią warszawskich Żydów, wezmą udział w spotkaniach dyskusyjnych, wykładach i spacerach tematycznych.

Projekt pod nazwą „Jewish heritage in Warsaw” skierowany jest także do warszawiaków ciekawych historii miasta oraz zamieszkującej go kiedyś społeczności żydowskiej. „Zapraszamy do wsparcia stałego zespołu wolontariuszy złożonego z międzynarodowych uczestników projektu, poprzez udział w prowadzonych pracach porządkowych na cmentarzu od niedzieli do czwartku w godzinach 10-16”  powiedział dr Michał Laszczkowski prezes Fundacji Dziedzictwa Kulturowego.

Osoby zainteresowane pracą przy tym projekcie prosimy o rejestrację na FB Fundacji Dziedzictwa Kulturowego pod linkiem w formularzu googla:
https://www.facebook.com/events/1692867657457971/

Projekt „Jewish Heritage in Warsaw” jest częścią szerszych działań Fundacji Dziedzictwa Kulturowego na cmentarzu żydowskim w Warszawie. W tym roku w ramach podpisanej z Gminą Żydowska Umowy konserwacji poddane zostaną 23 zabytkowe nagrobki, a w latach 2016-2017 udało się odrestaurować ich ponad 55.

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego otrzymała od Państwa Polskiego 100 mln zł kapitału wieczystego,  z którego dochód jest przeznaczony na konserwację Cmentarza Żydowskiego przy ul. Okopowej w Warszawie. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie specjalnej ustawy o dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego. Obecnie opracowywane są ekspertyzy dotyczące stanu zieleni, muru cmentarza, elementów małej architektury itp., pozwolą one na opracowanie wieloletniego planu renowacji cmentarza. Pierwsze prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. Ponadto, w tym roku Gmina Żydowska  przekaże Fundacji kwotę 130 tys. zł w formie dotacji na dofinansowanie renowacji 23 pomników na Cmentarzu.

Cmentarz przy ul. Okopowej w Warszawie jest jednym z największych europejskich cmentarzy żydowskich. Ma powierzchnię i 33.5 ha.  znajduje się na nim przeszło 90 tysięcy macew. Jest miejscem spoczynku wielu wybitnych osobistości, m.in.: historyka Szymona Askenazego, twórcy języka esperanto Ludwika Zamenhofa, aktorki i założycielki warszawskiego Teatru Żydowskiego Estery Racheli Kamińskiej, malarza Aleksandra Lessera, poety Bolesława Leśmiana, publicysty i działacza socjalistycznego Szymona Anskiego oraz pisarza Juliana Stryjkowskiego. Pochowano tu wiele postaci zasłużonych dla polskiej historii, kultury i nauki, polityków, bankierów oraz przemysłowców – znaczących nazwisk w realiach XIX-wiecznej i przedwojennej Warszawy.

O Fundacji Dziedzictwa Kulturowego

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego powstała w 2012 roku. Prowadzi prace restauratorsko-konserwatorskie w Polsce i zagranicą (na Białorusi, we Francji, na Łotwie, na Ukrainie, we Włoszech) m.in. na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie (Ukraina), w Kolegiacie Świętego Wawrzyńca w Żółkwi (Ukraina), w Kolegiacie Świętej Trójcy w Ołyce na Wołyniu (Ukraina), na cmentarzu tatarskim w Studziance oraz na cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie. Oprócz prac konserwatorskich Fundacja prowadzi także projekty wolontariackie i edukacyjne.

fot. Fundacja Dziedzictwa Kulturowego