• Polish (Poland)
  • English (United Kingdom)
  • Hebrew (Israel)
Jesteś tutaj: Start > Działalność Gminy

Działalność Gminy

niedziela, 11 września 2011 14:30

Gmina to nie tylko działalność stricte religijna - wiele uwagi poświęca się w niej edukacji oraz życiu społecznemu.

Członków Gminy obejmuje system pomocy społecznej, udzielanej osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, jak również ofiarom Holocaustu. Pomoc dociera również do osób nagrodzonych medalem „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”. Jej forma może być różna: rzeczowa lub finansowa, ale Gmina może zapewnić też poradnictwo prawne, lekarstwa lub pomoc wolontariuszy.

Przy Gminie funkcjonuje Klub Seniora, Klub Dzieci i Młodzieży Żydowskiej, szkółka religijna, kuchnia i stołówka koszerna, a także sala gimnastyczna i sklep koszerny.

Cyklicznie odbywają się wykłady dla dorosłych, dzieci i młodzieży na kilku poziomach zaawansowania. Wszystkie działania są otwarte i ogólnodostępne.

Gmina prowadzi również projekty stworzone z myślą o szerokiej publiczności, należą do nich: festiwal „Otwarta Twarda”, programy edukacyjne dla warszawskich szkół, wykłady i warsztaty poświęcone tradycji religijnej, sztuce i muzyce żydowskiej, wystawy oraz koncerty. W majowym festiwalu „Otwarta Twarda”, będącym soczewką skupiającą w sobie całoroczny program kulturalno-edukacyjny, uczestniczy blisko 10 tys. osób!

Gmina wydaje kwartalnik „Biuletyn GWŻ”, newsletter internetowy „Twarda 6 Info” comiesięczny „Informator Kulturalno-Edukacyjny”, prowadzi stronę internetową i konto w serwisie facebook.com, na których są publikowane wszystkie najnowsze informacje o gminnych wydarzeniach.

Na stronie youtube.com można obejrzeć filmy dotyczące bieżącej działalności naszej organizacji. Gmina regularnie przyznaje też dofinansowanie dla wielu książek i publikacji oraz wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, organizowanych przez stale współpracujące z nami organizacje.

Zapraszamy do włączenia się w działania Gminy!