• Polish (Poland)
 • English (United Kingdom)
 • Hebrew (Israel)

Organizacje żydowskie

poniedziałek, 12 września 2011 11:26

Komisja Pomocy Społecznej oraz Dział Pomocy Społecznej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

 

ZAKRES POMOCY SPOŁECZNEJ w 2016 roku

1.    Zasiłki na

 • usługi domowe dla osób niepełnosprawnych wymagających opieki i pomocy
 • leczenie
 • rehabilitację
 • niewielkie remonty i naprawy domowe, likwidację zagrożeń i barier, instalowanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych
 • niezbędny sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy dla osób niepełnosprawnych
 • opał na zimę
 • leki
 • pampersy, podkłady i środki przeciwodleżynowe
 • żywność
 • niezbędne wyposażenie domu
 • transport dla osób niepełnosprawnych

2.    Pomoc rzeczowa (w miarę możliwości)

 • artykułu spożywcze pozyskane z darów
 • sprzęt medyczny i pomocniczy- wypożyczanie
 • inne dary

3.    Praca socjalna

 • udzielanie informacji o uprawnieniach
 • udzielanie informacji o procedurach ubiegania się o pomoc
 • rzecznictwo interesów
 • pomoc w zbieraniu dokumentów potrzebnych do ubiegania się o świadczenie z pomocy społecznej
 • pomoc w organizowaniu usług opiekuńczych
 • inne działania w tym organizacja lokalnych spotkań, imprez, akcji charytatywnych

4.    Pomoc wolontariuszy

 • pomoc bezpośrednia (odwiedziny, towarzyszenie, ciepłe telefony, kartki urodzinowe, powiadamianie o spotkaniach, wykładach, itp.)
 • pomoc pośrednia ( pomoc wolontariuszy w pracach biura Działu Pomocy Społecznej, pomoc w logistyce projektów pomocowych)

5.    Organizacja spotkań, wykładów, projektów lokalnych

 • Turnus wypoczynkowo-rehabilitacyjny dla Ofiar Prześladowań nazistowskich
 • Spotkania i wyjazdy w ramach Projektu "Po pierwsze jakość życia"  (Quality First)

Zakres pomocy uzależniony jest od posiadanych środków finansowych na dany rok*.

Finansowanie Pomocy Społecznej w 2016 roku

1. Pomoc dla Ofiar Prześladowań Nazistowskich finansowana jest przez Claims Conference oraz Fundację Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość (EVZ) z Niemiec.

Fundusze na Program Pomocy Doraźnej dla Ofiar Holokaustu pochodzą ze środków Claims Conference wynegocjowanych od Banków Szwajcarskich (Swiss Banks).

Funds have been provided by the Conference on Jewish Material Claims Against Germany for the Emergency Assistance Program for Nazi Victims at the Direction of the United States District Court supervising the law suit In Re; Holocaust Victim Assets Litigation (Swiss Banks).


claims%20conference%202.jpg

 

2.    Pomoc dla osób nie posiadających statusu Ofiary Prześladowań Nazistowskich to znaczy osób z Drugiego Pokolenia w tym rodzin z dziećmi finansowana jest ze środków JDC, Gmin Żydowskich oraz sponsorów prywatnych.

Struktura Żydowskiego Systemu Pomocy Społecznej w Polsce

Procedura rozpatrywania spraw

Regulamin

Dziękujemy sponsorom i wolontariuszom za wsparcie naszych działań.

 

Stowarzyszenie Drugie Pokolenie - Potomkowie Ocalałych z Holokaustu

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 1 czerwca 2010 roku. Obecnie zrzesza kilkadziesiąt osób urodzonych po wojnie, z różnych miejsc Polski i zagranicy. Działa m.in. na rzecz integracji osób, których rodzice przeżyli Zagładę, ma również na celu upowszechnianie wiedzy dotyczącej dziedzictwa duchowego i materialnego Żydów w Polsce.

Kontakt
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Komisja Pomocy Społecznej

W wyniku wdrożenia reformy systemu pomocy społecznej z dniem 1 grudnia 1999 r. rozwiązana została Centralna Komisja Charytatywna oraz Lokalne Komisje Charytatywne. Na mocy porozumienia zawartego między przedstawicielami organizacji i instytucji żydowskich w styczniu 2000 r. ukonstytuowała się przy Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich Komisja Pomocy Społecznej.

W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Stowarzyszenia Żydów Kombatantów, Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu oraz Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego Żydów w Polsce. Przewodniczącą Komisji jest Anna Dodziuk. Członkowie Komisji pracują społecznie.

Głównym celem KPS jest umożliwienie członkom społeczności żydowskiej przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych. Priorytetem jest zapobieganie samotności i izolacji ludzi starszych oraz rozwijanie postaw wzajemnej pomocy.
Pomoc przysługuje osobom z wszystkich pokoleń, które są Żydami, mają obywatelstwo polskie oraz spełniają kryteria przyjęte w regulaminie udzielania pomocy.

Fundusze na realizację działań pochodzą z The American Joint Distribution Committee, Claims Conference, ZGWŻ w RP oraz darowizn osób prywatnych.

Kontakt:
Komisja Pomocy Społecznej przy ZGWŻ w RP
Warszawa
ul. Twarda 6
tel. (22) 620 43 24 wew. 124, tel./fax: (22) 652 28 01

 

Żydowskie Centrum Wolontariatu "Ben adam lechawero"

Centrum Wolontariatu funkcjonuje od przeszło dekady, jako część Działu Pomocy Społecznej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Głównym celem jego działalności jest organizowanie i koordynowanie pomocy świadczonej w formie wolontariatu na rzeczpodopiecznych Żydowskiego Systemu Pomocy w Polsce. Projekt Centrum Wolontariatu powstał w 2004 roku dzięki współpracy Komisji Pomocy Społecznej z Centralną Radą Charytatywną Żydów w Niemczech. Pierwotnie finansowany był przez Stowarzyszenie "Aktion Mensch", obecnie zaś przez Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.

Kontakt:
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 22 526 54 61

 

Fundacja „Chrońmy cmentarze żydowskie w Lublinie”

Z inicjatywy Biura Restytucji Zarząd Gminy powołał do życia Fundację, której głównym celem jest szeroko rozumiana opieka nad 3 lubelskimi cmentarzami żydowskimi. Za pośrednictwem i dzięki Fundacji Gmina zdobywa fundusze na renowację i utrzymanie nekropolii, a także prowadzi zaawansowane negocjacje dotyczące przejęcia własności cmentarzy.

Strona www: www.kirkuty-lublin.pl

 

American Jewish Joint Distribution Committee

American Jewish Joint Distribution Committee /Joint, JDC/ czyli dosłownie Amerykańsko-Żydowski połączony Komitet Rozdzielczy założony został w USA 1914 roku jako organizacja charytatywno-pomocowa. Jej fundusze pochodzą głównie z datków amerykańskich Żydów. W Polsce Joint działał od czasu swego powstania. Wniósł olbrzymi wkład w odbudowę życia żydowskiego po wojnie. Od połowy lat dziewięćdziesiątych Joint w Polsce nie tylko niesie pomoc materialną, ale też prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną, utrzymując Centrum Edukacyjne Kultury Żydowskiej w Warszawie. Joint wspiera wszystkie największe organizacje żydowskie w Polsce, między innymi Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, czy Żydowską Ogólnopolską Organizację Młodzieżową.Sochnut w Polsce

Polskie biuro Jewish Agency for Israel - Fundacja Agencji Żydowskiej „Sochnut”
Departament Aliji: Biuro udziela pomocy osobom ubiegającym się o wyjazd do Izraela.

mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 22 620 05 53, fax 22 620 05 83
plac Bankowy 2/1914, 00-095 Warszawa

Departament Edukacji: Biura zajmuje się organizacją seminariów edukacyjnych, koordynacją programu Taglit Birhtright Israel dla grup z Polski oraz pomocą osobą ubiegającym się o programy stypendialne w Izraelu (MASA).

mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 513 550 670, fax 22 620 05 83
plac Bankowy 2/1913, 00-095 Warszawa

 

Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra

Działa od roku 2003, a od lipca 2004 przejęła opiekę nad Centrum Judaizmu. Edukacja przebiega dwutorowo. Z jednej strony naucza się języka hebrajskiego metodą korespondencyjną i stacjonarną na podstawie programu opracowanego dla osób polskojęzycznych. Z drugiej, prowadzone są wykłady z etyki, prawa żydowskiego, na temat podstawowych ksiąg żydowskich, tradycji i obyczajów. Poczesne miejsce zajmuje tematyka współczesna i historyczna. Nauka i wykłady odbywają się w systemie semestralnym.

Kontakt:
ul. Twarda 6
00-104 Warszawa
tel. (22) 620 34 96

 

Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych
w II Wojnie Światowej

Organizacja Pożytku Publicznego

Kontakt
Zarząd Główny
ul. Twarda 6
00-105 Warszawa
tel.fax: (22) 620 62 11

 

Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce

Skupia osoby ocalone z Zagłady. Stowarzyszenie zrzeszające obecnie ok. 800 członków, ma siedzibę w Warszawie, posiada oddziały w Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdańsku. Ma członków honorowych, symaptyków mieszkających za granicą, lecz o polskich korzeniach.

Kontakt

Pl. Grzybowski 12/14/16
00-105 Warszawa
tel./fax: (22) 620 82 45


Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego

Dyrektorem Generalnym Fundacji jest Monika Krawczyk. Fundacja powstała w 2002 roku. Działa na podstawie art. 22 Ustawy o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich. Fundacja zajmuje się opieką nad obiektami kultu oraz innymi obiektami służącymi niegdyś społeczności żydowskiej. Główne cele działalności Fundacji to odzyskiwanie i opieka nad materialnymi pozostałościami kultury żydowskiej w postaci mienia Gmin Wyznaniowych Żydowskich oraz innych żydowskich osób prawnych oraz ochrona tradycji i kultury żydowskiej na terytorium Polski. Jednym z zamierzeń Fundacji jest również prowadzenie badań naukowych nad dziedzictwem Żydów polskich oraz upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o Holokauście.

Fundacja czuje się szczególnie odpowiedzialna za cmentarze żydowskie, których na terenie Polski jest ponad 1000. Dzięki współpracy z władzami lokalnymi w poszczególnych miejscowościach, dotacji osób prywatnych oraz zaangażowaniu procowników Fundacji odrestaurowano cmentarz żydowski w Kozienicach, Strzegowie i Różanie. Najbliższe plany dotyczą renowacji cmentarzy żydowskich w Iłży, Wysokiem Mazowieckiem, Dubience, Szczebrzeszynie, Milecu i Bodzanowie. W czerwcu Fundacja podpisała porozumienie z wojewodą opolskim w sprawie cmentarzy w tym województwie.

 

"Midrasz"

Ukazuje się od wiosny 1997 roku i wciąż pozyskuje nowe kręgi czytelników i zwolenników.

Redaktorem naczelnym miesięcznika jest Piotr Paziński.
Pismo wydawane jest przez Stowarzyszenie "Midrasz", którego prezesem jest Konstanty Gebert. Głównym sponsorem miesięcznika jest Fundacja Ronalda S. Laudera.

Przy piśmie działa księgarnia wysyłkowa, w której można nabyć wiele książek o tematyce żydowskiej.

Co roku "Midrasz" wraz z Fundacją Laudera organizuje Dni Książki Żydowskiej, które przyciągają na Twardą wiele osób zainteresowanych kulturą żydowską.

Adres redakcji:
Twarda 6
00-104 Warszawa
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.