Zwyczajne Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków GWŻ w Warszawie

Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie zwołuje niniejszym na niedzielę, 19 czerwca 2016 r.,na godz. 12:00 (w I-szym terminie) i na godz. 12:15 (w II-gim terminie) w Synagodze Nożyków przy ul. Twardej 6 w Warszawie Zwyczajne Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków GWŻ w Warszawie celem rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Gminy za lata 2014-2015 oraz przedstawienia i zatwierdzenia planów działalności Gminy.

Sprawozdanie Zarządu za lata 2014-2015 zostanie rozesłane do Państwa w wersji elektronicznej przed Zebraniem. Będzie ono również dostępne w formie drukowanej w Biurze Zarządu Gminy. Informacja o dostępności materiałów pojawi się na stronie internetowej Gminy www.warszawa.jewish.org.pl, w newsletterach oraz w gablotach ogłoszeniowych w siedzibie Gminy.

Prosimy o uaktualnienie swoich adresów e-mail do dnia 10 czerwca br. poprzez wysłanie na adres zarzad@jewish.org.pl wiadomości, w której temacie lub treści wpiszecie Państwo swoje imię i nazwisko.

W dniu zebrania w godz. 10.00-11.30 w Biurze Zarządu Gminy będziemy przyjmować składki.

Wpłaty składek przyjmuje Kasa Gminy (pok. nr 3 w Synagodze Nożyków, na parterze za portiernią).
Składkę można też wpłacić na konto Gminy:Nr konta:  90 1240 1066 1111 0000 0006 3904
Bank: Pekao S.A.

Tytuł wpłaty: Nazwisko i imię, składka za XXXX (podać który) rok a następnie zgłosić się do Kasy Gminy w celu odnotowania w legitymacji uiszczenia składki za dany rok.
Dla osób mających problem z dojazdem (osób starszych) zorganizujemy – zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do Biura Gminy.
Wszelkie ewentualne pytania prosimy kierować do Biura Gminy: Synagoga Nożyków, I p. pok. 12,  czynne pn. – pt. 8:00-16:00, tel.: 22 652 28 05, mail: warszawa@jewish.org.pl.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Zebraniu.