Simchat Tora – Radość Tory!

I oto znaleźliśmy się na końcu świątecznego cyklu. Były to bardzo wypełnione trzy tygodnie, świętowaliśmy Rosz Haszana, dziesięć dni Tszuwy, Jom Kipur, Sukkot i Hoszana Raba. Czym więc je zakończymy? Simchat Tora – Radością z Tory. Dlaczego jesteśmy tacy szczęśliwi z Simchat Tora? Dlatego, że jak tylko kończymy czytanie Tory, możemy zacząć czytać ją od początku. Tora jest swoistym listem miłosnym B-ga skierowanym do nas, a ostatnim aktem rozpoczęcia nowego roku jest odnowienie naszej relacji z B-giem z radością.

Hag Sameach! Z miłością,

Rabin Yehoshua Ellis