Siemiatycze: Komisja Rabiniczna informuje o profanacji na cmentarzu żydowskim

6 grudnia Rabin Michael Schudrich wraz z przedstawicielami Komisji Rabinicznej ds. cmentarzy żydowskich udał się do Siemiatycz na cmentarz żydowski przy ul. Kościuszki. Na miejscu zastał makabryczny obraz cmentarza. Szczątki ludzkie zostały sprofanowane i sponiewierane. Część ziemi cmentarnej została wykopana i bezprawnie wywieziona poza miasto, na pole i do żwirowni.

Komisja Rabiniczna ds. cmentarzy żydowskich pod kierownictwem Rabina nie jest w stanie zaakceptować, że w wolnej demokratycznej Polsce w dalszym ciągu profanowane są miejsca spoczynku oraz szczątki ludzkie. Od ponad dziesięciu lat Komisja usilnie walczy o położenie kresu wymazywaniu żydowskich nekropolii z polskiego krajobrazu.

O tym, że część cmentarza żydowskiego znajduje się we władaniu Polskiego Związku Motorowego Komisja dowiedziała się trzy lata temu, kiedy w trakcie budowy masztu telekomunikacyjnego ujawnione zostały szczątki ludzkie i w sprawę zaangażowana została Prokuratura Rejonowa. W efekcie, Komisja przeprowadziła kwerendę historyczną i przekazała wszelkie materiały dotyczące cmentarza, jego historycznych granic oraz dokumenty z Instytutu Pamięci Narodowej o masowych grobach ofiar Holokaustu na cmentarzu żydowskim do lokalnych władz. W zasobach Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach zlokalizowano mapę z 1945 r. z której jasno wynika, iż obecna działka ewidencyjna 634/2 stanowi integralną część cmentarza żydowskiego o powierzchni ok. 3 ha. W lipcu 2014 r. Komisja wysłała również wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o objęcie cmentarza ochroną konserwatorską.

Komisja bezwzględnie apelowała o nieprowadzenie żadnych prac ziemnych na terenie działki 634/2 stanowiącej część cmentarza żydowskiego, ponieważ oznaczałoby to dalszą profanację ludzkich szczątków pochowanych na cmentarzu.

Rabin nie rozumie dlaczego nie skontaktowano się z nim miesiąc temu, dlaczego nie podjęto próby szukania rozwiązania dla tej sytuacji. Obecnie, sprawa stała się o wiele trudniejsza ponieważ ziemia ze szczątkami została wywieziona z cmentarza. Rabinowi zależy na tym, aby znaleźć partnera do rozmowy, kogokolwiek kto będzie zainteresowany rozwiązaniem tej skandalicznej sytuacji.

Komisja Rabiniczna Do Spraw Cmentarzy