Oświadczenie Gminy Żydowskiej w Warszawie i Związku Gmin Żydowskich w RP w sprawie nowelizacji ustawy o IPN

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy podkreślić, że jest nieakceptowalne używanie terminu „polskie obozy śmierci”. Przez ostatnie lata stanowczo protestowaliśmy przeciwko używaniu tego terminu, który w oczywisty sposób zniekształca historię. Uczczenie pamięci Holokaustu jest główną częścią pamięci polskich Żydów, także w dzisiejszej Polsce. Dlatego jest dla nas wszystkich ważne abyśmy dyskutowali ze sobą. Dzięki temu będziemy mogli zrozumieć , co się zdarzyło podczas Holokaustu – nawet jeżeli to dotyczy bolesnych spraw.

Termin „Holokaust” jest dobrze zdefiniowany: było to systematyczne, wspierane przez niemieckie instytucje państwowe prześladowanie i zabijanie sześciu milionów Żydów przez reżim nazistowski i ich sojuszników. Innymi ofiarami tego reżimu byli Romowie, jeńcy wojenni, Polacy nie-żydowskiego pochodzenia, osoby upośledzone i mniejszości seksualne. Prześladowanie to było prowadzone na różnych płaszczyznach: politycznej, ideologicznej oraz fizycznej.

Rdzeniem pamięci o Holokauście jest wrażliwość i wzajemne zrozumienie. Zagłada była największą tragedią w nowożytnej historii: w sposób niewyobrażalny wpływa ona na nasze życie i relacje z innymi. W 73 lata po wyzwoleniu obozu Auschwitz nadal jesteśmy przejęci tragedią Holokaustu. To co zrobili Niemcy w czasie II wojny światowej wywarło wpływ na pokolenia.

Sprawą najwyższego znaczenia jest świadomość, że pamięć i wiedza o Holokauście opiera się na wspomnieniach, badaniach i na czczeniu pamięci. Nakładanie ograniczeń na naszą pamięć może wywrzeć wpływ na naszą wspólną historię i na pamięć o tym, co spotkało naszych przodków. Uchwalona ustawa nie powstrzyma nas nie tylko od budowania stabilnego i pełnego energii życia żydowskiego w Polsce, ale także od wspominania ofiar Holokaustu, męczenników i bohaterów. Będziemy kontynuować naszą pracę.

Anna Chipczyńska
Przewodnicząca Zarządu
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

Lesław Piszewski
Przewodniczący
Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Michael Schudrich
Naczelny Rabin Polski