Stanowisko Kolegium Społecznego organizacji działających na rzecz krzewienia kultury i historii polskich Żydów w sprawie Muzeum Polin

Szanowny Panie Profesorze,

w imieniu reprezentowanych przez nas w Kolegium Społecznym organizacji działających na rzecz krzewienia kultury i historii polskich Żydów, pragniemy wyrazić nasze poparcie dla działań Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Dotyczy to także wystawy „Obcy w domu. Wokół Marca ’68”, przypominającej o wydarzeniach, które w gorzki sposób zapisały się w pamięci polskich Żydów i ostrzegającej przed powracającym nienawistnym językiem Marca.

Muzeum POLIN powstało jako miejsce rzetelnego przedstawiania historii i szczerego dialogu – tak o przeszłości, jak i sprawach współczesnych. Pod Pana kierownictwem wypełnia te zadania w bardzo dobry sposób. Przyciąga co roku setki tysięcy gości z kraju i zagranicy, zyskało najważniejsze europejskie nagrody muzealne oraz powszechny szacunek i uznanie. Tym większym smutkiem i niepokojem napawają nas niedawe ataki na muzeum w mediach oraz bezpodstawna krytyka jego działalności.

W trudnym momencie przekazujemy Panu wyrazy naszego poparcia i solidarności.

Anna Chipczyńska (Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie)
Andrzej Folwarczny (Forum Dialogu Między Narodami)
Artur Hofman (Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce)
Sergiusz Kowalski (B’nai B’rith Polska – Loża Polin)
Monika Krawczyk (Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego)
Tomasz Miedziński (Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej)
Jonathan Ornstein (JCC Kraków)
Agata Rakowiecka (JCC Warszawa)
Michael Schudrich (Naczelny Rabin Polski)
Inka Sobolewska (Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu)
Gołda Tencer (Fundacja Shalom)
Marian Turski (Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce)
Krzysztof Urbański (Stowarzyszenie Drugie Pokolenie)
Piotr Wiślicki (Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce)

Zdjęcie.. W. Kryński / Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN