Antysemityzm – badanie Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej – ostatni moment za wypełnienie ankiety

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) rozpoczęła w całej Europie szeroko zakrojone badanie, którego celem jest poznanie opinii osób pochodzenia żydowskiego na temat zjawiska antysemityzmu. FRA interesują przemyślenia i doświadczenia osób w wieku powyżej 16 lat, które mieszkają w Polsce i uważają się za Żydów.

FRA zamierza wykorzystać zebrane dane, aby umożliwić Unii Europejskiej wypracowanie polityki w zakresie zwalczania zjawiska antysemityzmu w przyszłości i będzie zachęcać rządy poszczególnych krajów oraz społeczności żydowskie do podobnych działań. Jest to bardzo ważne przedsięwzięcie, dlatego sprawą kluczową jest, aby wzięło w nim udział jak najwięcej osób pochodzenia żydowskiego.

Rzadko mamy możliwość realnie przyczynić się do zwalczania antysemityzmu – wzięcie udziału w tym badaniu jest na to szansą.To już ostatni moment na wypełnienie ankiety. Zachęcamy  członków naszej społeczności do podzielenia się swoimi poglądami pod linkiem: www.eurojews.eu.