Warszawskie Dni Różnorodności. Wizyta w Synagodze Nożyków

Pod jednym szyldem między 20 sierpnia a 8 września odbędą się wydarzenia kulturalne i edukacyjne zorganizowane przez kilkadziesiąt warszawskich instytucji i niezależnych inicjatyw. Warszawskie Dni Różnorodności poświęcone są różnym grupom mieszkańców, przede wszystkim tym niedostrzeganym lub dyskryminowanym. To czas, aby opowiedzieć o tym, z jakimi trudnościami spotykają się oni w życiu codziennym, na jakich polach doświadczają dyskryminacji, jak można ich wesprzeć i jak można reagować na przestępstwa z nienawiści, ale i poznać m.in. dorobek kulturowy różnych narodowości warszawiaków czy różnych grup wyznaniowych. W ramach tej inicjatywy Synagogę Nożyków we wrześniu odwiedzą seniorzy, podopieczni @Fundacji Projekt Starsi.