Przesłanie na Jom Kipur. Naczelny Rabin Polski o wybaczaniu