Uczestnicy drugiej edycji Letniej Akademii MSWiA odwiedzili naszą Gminę i Synagogę Nożyków

W ramach drugiej edycji Letniej Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji naszą Gminę i Synagogę Nożyków odwiedzili studenci i pracownicy Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Spotkali się z Lesławem Piszewskim Przewodniczącym Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, Naczelnym Rabinem Polski Michaelem Schudrichem.

3 września ruszyła II edycja płatnych praktyk, w ramach których 20 studentów zdobędzie doświadczenie zawodowe w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do II edycji programu zakwalifikowanych zostało 20 studentów z takich kierunków jak prawo, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz administracja. Studenci będą realizować program praktyk w ramach 4 bloków tematycznych, które pozwolą zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania administracji rządowej, samorządowej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. W czasie trwania praktyk odwiedzą oni m.in. Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Sejm i Senat oraz siedzibę Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Oprócz instytucji publicznych studenci poznają również specyfikę pracy Komend Głównych: Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej.

fot. MSWiA