Wykład Belli Szwarcman – Czarnoty z cyklu: Mężowie i żony  Abram i Saraj – Abraham i Sara 

W nowym cyklu przyjrzymy się jak w Torze przedstawiane jest małżeństwo i w jaki sposób zostało to odzwierciedlone w zasadach zawierania związków i współżycia małżeńskiego obowiązujących w judaizmie.
Abram i Saraj, którzy w wyniku podjętej na wezwanie Boga misji zostają Abrahamem i Sarą. Do kogo i jak przemawia Wiekuisty, jak rozdziela obowiązki ich obojga? Abraham zostaje ojcem dziecka nałożnicy Hagar, Ismaela, a dopiero potem ojcem Icchaka (Izaaka) urodzonego przez Sarę. To właśnie Icchak zostaje protoplastą ludu Izraela. W jaki sposób początkowa bezpłodność Saraj odbija się na relacji małżonków i jak kształtuje się ta relacja później?

9 października (wtorek) godz. 18.00 Austriackie Forum Kultury przy ulicy Próżnej.

fot. Austriackie Forum Kultury