Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie szuka pracownika/pracowniczki na stanowisko: Dyrektor Wykonawczy

Opis stanowiska:

 • Zarządzanie pracami biur Gminy, w tym zespołem pracowników i współpracowników Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.
 • Inicjowanie i wdrażanie nowych programów, projektów i działań Gminy oraz nowych rozwiązań zarządczych i organizacyjnych.
 • Realizacja budżetu, uchwał i decyzji Zarządu Gminy.
 • Przygotowanie projektu oraz nadzór nad realizacją budżetu i rocznych planów działań Gminy.
 • Nadzór nad realizacją umów, projektów i innych zobowiązań Gminy.
 • Nadzór nad polityką kadrowo-płacową.
 • Utrzymywanie kontaktu z instytucjami zewnętrznymi.
 • Udział w posiedzeniach Zarządu.
 • Składanie Zarządowi sprawozdań ze swojej pracy.
 • Dyrektor Wykonawczy w wypełnianiu swoich bieżących obowiązków podlega Przewodniczącemu Zarządu, a w sprawach finansowych Skarbnikowi Gminy.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie w zarządzaniu organizacją.
 • Dobra znajomość środowiska żydowskiego oraz relacji polsko-żydowskich.
 • Dobra znajomość zagadnień finansowych i prawnych oraz nowoczesnych metod zarządzania.
 • Doświadczenie w działaniach rzeczniczych.
 • Umiejętność kierowania zespołem.
 • Umiejętności organizacyjne, inicjatywa i przedsiębiorczość.
 • Rozwinięte zdolności analityczne.
 • Dobra znajomość języka angielskiego, pożądana znajomość innych języków obcych.

 

Kontakt: Prosimy o przesłanie CV na adres: hr@jewish.org.pl do 5 listopada 2018 r.

Prosimy o dodanie następującego klauzuli do CV: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Wyznaniową Żydowską w Warszawie w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji na stanowisko Dyrektor Wykonawczy. Powierzone nam dane będą przetwarzane na potrzeby procesu rekrutacji i zostaną usunięte po jego zakończeniu.
Więcej informacji na temat danych osobowych można zasięgnąć pod adresem: iod@jewish.org.pl