Monodram „Rachela” w Synagodze Jeszywas Chachmej Lublin

4 listopada w lubelskiej Synagodze Jeszywas Chachmej Jowita Budnik wystąpiła z monodramem poświęconym Racheli Auerbach, członkini grupy Oneg Szabat – organizacji, która postawiła sobie za cel zebranie i opracowanie dokumentacji o życiu Żydów pod niemiecką okupacją.

 

Zapiski Racheli Auerbach stanowią szczególne źródło pamięci o Holokauście, ponieważ odwołują się do wyjątkowej sytuacji, w jakiej znajdowała się ich autorka. Przez długi czas Rachela Auerbach przy ul. Leszno 40 w Warszawie prowadziła kuchnię, gdzie wydając posiłki, konfrontowała się z ludzkimi historiami czasów okupacji i warszawskiego getta. To właśnie kuchnia jest „miejscem” akcji monodramu, gdzie w kolejce po zupę, jak po przepustkę do życia, stoją „bohaterowie” dramatu przywoływani w monologu przez Rachelę. Tu spotykają się życiorysy skazanych na śmierć, to tu przychodzą po nadzieję.

 

Samo przedstawienie było poprzedzone przemową wiceprzewodniczącej Gminy Żydowskiej w Warszawie Anny Chipczyńskiej, w którym odniosła się do niedawnych tragicznych wydarzeń w Synagodze w Pittsburghu, gdzie w strzelaninie zginęło 11 osób 6 zostało rannych. Organizatorem wydarzenia był Dzielnicowy Dom Kultury Węglin, a miejsca użyczyła Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie.

Fot. DDK