Oświadczenie Lesława Piszewskiego, Przewodniczącego Zarządu ZGWŻ

Z głębokim zdumieniem i niedowierzaniem przyjęliśmy wypowiedź prof. Petera Rainy, opublikowaną 13 grudnia br. przez Wirtualną Polskę w wywiadzie opatrzonym tytułem „Żydowski spisek i atak na Kościół”

Uznajemy za absolutnie nieuprawnione i niedopuszczalne wskazywanie na rzekomo istniejący związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy czynami pedofilskimi i nadużyciami seksualnymi ks. Jankowskiego a społecznością żydowską w Polsce.

Niefortunna i skrajnie obraźliwa wypowiedź prof. Rainy świadczy nie tylko o niezrozumieniu mechanizmów rządzących przemocą seksualną, ale – co przyjmujemy z głębokim zażenowaniem – o świadomym posługiwaniu się przemocą werbalną i uprzedzeniami bazującymi na najobrzydliwszych stereotypach.

Zadziwia również otwarcie manifestowany brak wrażliwości wobec ofiar przemocy ks. Jankowskiego oraz wtórna wiktymizacja jego ofiar dokonywana za pośrednictwem mediów.

Nie zgadamy się na język nienawiści i przemocy stosowany publicznie. Nie zgadzamy się na propagowanie stereotypów i uprzedzeń oraz języka nienawiści.

Żądamy zaprzestania publikowania podobnych wypowiedzi i zachowania większej powściągliwości w wypowiedziach krzywdzących osoby dotknięte przemocą oraz ich rodziny.

Lesław Piszewski,
Przewodniczący Zarządu 
ZGWŻ i GWŻ