Raport dotyczący doświadczeń społeczności żydowskiej z antysemityzmem, podsumowujący badania Agencji Praw Podstawowych UE.

Z okazji przypadającego na dziś Dnia Praw Człowieka, Komisja Europejska przedstawia nowy raport podsumowujący badania Agencji Praw Podstawowych UE. Raport zawiera niepokojące  wyniki:
9 na 10 europejskich Żydów uważa, że poziom antysemityzmu wzrósł w ciągu ostatnich pięciu lat.

Komisja Europejska zleciła Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) przeprowadzenie badań dotyczącej doświadczeń społeczności żydowskiej z antysemityzmem. W badaniach udział wzięło ponad 16 300 respondentów z 12 krajów (Austria, Belgia, Dania, Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Holandia, Polska, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania) gdzie zamieszkuje ok.  96% populacji europejskich Żydów. Jest to największe badanie tego typu zrealizowane w Europie.

Szczególnie niepokojące są wyniki najnowszego badania Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na temat antysemityzmu: 85% europejskich Żydów uważa antysemityzm za największy problem społeczny lub polityczny w ich ojczyźnie. Podkreśla się także, iż antysemityzm jest zjawiskiem wszechobecnym i wpływającym na codzienne życie europejskich Żydów w całej UE:

  • 89% Żydów uważa, że antysemityzm jest najbardziej problematyczny w Internecie i mediach społecznościowych;
  • 28% respondentów było nękanych co najmniej raz w ciągu ostatniego roku;
  • 79% Żydów, którzy doświadczyli antysemickich prześladowań w ciągu ostatnich pięciu lat, nie zgłosiło tego Policji ani innej organizacji;
  • 34% ankietowanych unika odwiedzania wydarzeń lub stron żydowskich, ponieważ nie czują się bezpiecznie;
  • 38% respondentów uznało emigrację za najlepsze rozwiązanie, ponieważ będąc Żydami nie czuli się bezpieczni w Europie;
  • 70% badanych uważa, że wysiłki państw członkowskich w walce z antysemityzmem nie są skuteczne.

Pełna treść raportu dostępna w j. angielskim pod adresem: http://fra.europa.eu/en/publication/2018/2nd-survey-discrimination-hate-crime-against-jews