Oświadczenie / 27.02.2019

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, w dniu 14 lutego 2019 roku, zrealizowała w całości zobowiązanie wobec Katarzyny Markusz, nałożone na podstawie prawomocnego orzeczenia z dnia 20 grudnia 2018 roku, wydanego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia pod sygnaturą VIIIP 739/15.

Wyrażamy nasze najszczersze ubolewanie z powodu naruszenia dóbr chronionych Pani Katarzyny Markusz. Ocena dokonana przez Sąd w przedmiotowej sprawie, pozwoliła nam na opracowanie i wdrożenie w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej, procedur mających zapobiegać podobnym sytuacjom w przyszłości.