Zalecenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące Cmentarza Żydowskiego na Bródnie

Przełomowa decyzja – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał władzom miasta zalecenie dotyczące części cmentarza żydowskiego na Bródnie, która znajduje się poza jego obecnym ogrodzeniem. Do końca bieżącego roku bezczeszczona część cmentarza powinna zostać ogrodzona a osuwające się skarpy zabezpieczone.