10 lipca 2019 roku przedstawiciele Zarządu GWŻ Lesław Piszewski i Elżbieta Magenheim oraz rabini Michael Schudrich i Oriel Zaretsky wzięli udział w uroczystościach upamiętniających ofiary pogromów ludności żydowskiej sprzed 78 lat.

Modlitwy za ofiary odbyły się w Jedwabnem, Radziłowie, Wąsoszu, Szczuczynie i Bzurach. Rabini odmówili między innymi Psalm 23 oraz Modlitwę za Męczenników.

W trakcie uroczystości Lesław Piszewski, przewodniczący GWŻ w Warszawie, nawiązując do wydarzeń w Jedwabnem sprzed 78 lat, przypomniał, że w tutejszych Polakach „wyzwoliły się wówczas najgorsze instynkty” i „wykorzystali oni przyzwolenie [jakie dali hitlerowcy – red], aby wymordować swoich sąsiadów”. Zaznaczył, że w obecnej sytuacji w Polsce, w której panuje przyzwolenie na odradzanie się antysemityzmu i nacjonalizmu, potrzebny jest „krzyk niezgody”, aby historia sprzed blisko 80 lat się nie powtórzyła.