Decyzja Konserwatora w sprawie Białego Budynku

Z satysfakcją przyjmujemy Decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 4 czerwca 2019 roku na podstawie której uzyskaliśmy wpis zachodniego skrzydła Białego Budynku do rejestru zabytków. Jej treść w pełni realizuje wszystkie nasze postulaty i wnioski .
Dzięki tej Decyzji jesteśmy w stanie zachować tę część Budynku, która posiada walor historyczny oraz, co nie mniej ważne, umożliwi realizację planowanej inwestycji, w tym budowę siedziby Gminy
Zarząd GWŻ