Raport „Młodzi Żydowscy Europejczycy: postrzeganie i doświadczanie antysemityzmu”

W dniu 4 lipca 2019 r. Komisja Europejska wraz z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) opublikowała raport pt. „Młodzi Żydowscy Europejczycy: postrzeganie i doświadczanie antysemityzmu”. 

Wyniki raportu wskazują, że czterech na pięciu młodych Europejskich Żydów zadeklarowało, że antysemityzm jest problemem w ich kraju i wierzy, że wzrósł on w ciągu ostatnich pięciu lat.
Ponadto wykorzystując dane pochodzące od ponad 2700 respondentów biorących udział w ankiecie FRA z 2018 r. FRA wskazuje: że młodzi żydowscy Europejczycy zwracają uwagę na ogólne zmiany w społeczeństwie dotyczące nasilenia mowy nienawiści i nietolerancji i czują narastające w związku z tym zagrożenie.

Wyniki raportu wskazują na następujące fakty:

– Czterech na pięciu młodych ludzi twierdzi, że antysemityzm jest problemem w ich krajach i wierzy, że wzrósł w ciągu ostatnich pięciu lat;

– 81% młodych ludzi uważa, że rasizm jest problemem w ich krajach, a 74% dostrzega wzrost w szczególności nienawiści do muzułmanów;

– Pamięć o Holokauście pozostaje najważniejszym czynnikiem określającym żydowską tożsamość młodych żydowskich Europejczyków (95%);

– Chociaż znaczenie „wspierania Izraela” w tożsamości młodych żydowskich Europejczyków jest mniej ważnie, niż dla starszych, 85% młodych żydowskich Europejczyków zgłasza, że ludzie w ich krajach oskarżają lub obwiniają ich za działania rządu Izraelskiego

– 44% młodych żydowskich Europejczyków doświadczyło aktów antysemityzmu, i wskaźnik ten jest wyższy o 12% niż u starszych.

– 80% młodych ofiar nie zgłasza nękania policji ani żadnemu innemu organowi;

– 45% młodych żydowskich Europejczyków decyduje się nie nosić, ani nie pokazywać wyróżniających symboli żydowskich (kip, gwiazd Dawida itp) w miejscach publicznych, z obawy o swoje bezpieczeństwo;

– 41% wybrało emigrację, ponieważ nie czuli się bezpiecznie mieszkający Europie;

– 48% uważa, że rząd ich kraju zamieszkania odpowiednio ich chroni, a tylko 17% uważa, że skutecznie zwalczają antysemityzm

Jednocześnie 81% młodych respondentów zadeklarowało silną żydowską tożsamość.

Poniżej pełna treść raportu:
fra-2019-young-jewish-europeans_en